Webbkarta       Länksamling       Logga in       Bli medlem
 
      hem       ORGANISATION       KONTAKT       NYHETSARKIV       KALENDARIUM       

NYHETSARKIV


16 November 2009

Vad händer med våra skärgårdsfrågor!?Inbjudan till medlemsmöte den 9 december 2009
Plats: FUTURUM, Östersjövägen 8, Västervik
Tid: 18.00 - 21.00

Sedan en tid tillbaka har vi ett flertal frågeställningar, bl.a. tunga transporter med tillhörande infrastrukturfrågor. Nu vill vi informera om hur detta arbete går vidare.
Vi har även Skogsstyrelsen som informerar och diskuterar hur vi kan finna bästa nytta av varandra.
Till detta kommer vi att få besök av Västervik Framåt som diskuterar företagsutveckling och Regionförbundets politiska ledning för en diskussion om dess framtidstankar kring Smålandskustens skärgård.
Denna träff blir ett möte med högt till tak och många spännande diskussioner. Tag tillfället i akt och kom och gör din stämma hörd. Hjärtligt Välkommen.


Anmäl Ditt deltagande senast den 2 december till:
Jerry Engström, jerry.engstrom@vastervik.se , 0490-25 41 14 eller
Lars-Göran Andersson, handelop.andersson@tele2.se, 0490-290 26

DAGORDNING 2009-12-09

1. Inledning
Jerry Engström, ordförande Smålandskustens Skärgårdsförening (SSF)
2. Hur går det med projektet tunga transporter
Bengt Almkvist förbundssekreterare Skärgårdarnas Riksförbund (SRF)
3. Skogsstyrelsen och skärgården
Lars Ekberg, regionchef Skogsstyrelsen
4. Hur kan vi utveckla skärgårdens näringsliv
Roger Psajd, Västervik Framåt AB,
5. Skärgårdens betydelse ur ett framtida regionalt perspektiv
Akko Karlsson, vice ordförande Regionförbundet i Kalmar län
6. Kaffe med tilltugg

7. Paneldebatt och diskussion
Paneldebatt och diskussion om ovanstående frågeställningar som förväntas leda fram till en gemensam handlingsplan för vidare åtgärd.
8. Handlingsplan
9. Avslutning
  »  Till arkivet

Smålandskustens skärgårdsförening (SSF)   E-post: asaevamarienilsson snabela hotmail.com   Tel: 0491-340 22

 © Åsa Nilsson www.eyecraft.biz